بسمه‌تعالی

بدین‌وسیله از کلیه اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشکده فیزیک دعوت می‌شود در برنامه هفته پژوهش که روز چهارشنبه 4 دی‌ ماه 98 از ساعت 8:15 صبح در تالار شهید فتوحی دانشگاه (تالار شماره 8 مجتمع تالارها) برگزار می‌شود شرکت نمایند.

 

برنامه زمان‌بندی سخنرانی‌ها

زمان

سخنران

عنوان سخنرانی

08:30 - 08:15

کاملی پرویز

سخنرانی رییس دانشکده

08:55 - 08:30

سجادیان صدیقه

همکاری با گروه بین‌المللی  MiNDSTEp

09:20 - 08:55

حسنوند مریم

فرصت‌های پژوهشی در شرکت‌های دانش بنیان

09:45 - 09:20

عبدالحسینی اسماعیل

چرا و چگونه پژوهش انجام دهیم؟

10:10 - 09:45

کوشش محمدرضا

علم‌سنجی

10:30 - 10:10

پذیرایی و استراحت

10:55 - 10:30

شاکری‌پور حمیده

ساخت دستگاه اعمال فشار هیدروستاتیکی تا ۲ گیگاپاسکال

11:20 - 10:55

رنجبر مهدی

چگونه یک مقاله ISI خوب بنویسیم؟

11:45 - 11:20

اعلائی مجتبی

معرفی بسته نرم افزاری  ESpinS

13:00 - 11:45

نشست بحث حول راهبرد پژوهشی دانشکده در سال‌های آینده

 

 

حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی در جلسه الزامی است.