اخیرا مرکز بین‌المللی ایکرانت در همکاری با مرکز ایکرانت اصفهان به گردآوری روزانه‌ی داده‌هایِ موارد تایید شده‌ی بیماری کویید-۱۹ در کشورهای مختلف عضو ایکرانت از جمله کشور ایران پرداخته است. در این تحلیل از تابع پدیده ‌شناسی لوجیستک به منظور برازش و مدلسازی تحولات بیماری همه‌گیر کویید-۱۹ استفاده شده‌ است. تابع لوجستیک معمولا در اپیدمی‌ها کاربرد دارد و اطلاعات مفیدی را در رابطه با گذارهای دینامیک ویروس فراهم می‌کند. لازم به یادآوریست که به منظور سنجش دینامیک گذارهای کویید-۱۹ مدل‌های دقیق‌تری مورد نیاز می‌باشد که دربرگیرنده‌‌ی معیارهای بخصوصی در هر کشور می‌باشد.

 http://www.icranet.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1309&It...