قراردادهای پژوهشیقراردادهای پژوهشی خارج از دانشگاه

الف : آزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس و ابررسانا

عنوان طرح : ریز ساختارها و چگالی جریانهای بحرانی ابررساناهای  YBCO و BSCCO.

کار فرما : شورای پژوهشهای علمی کشور.
حاصل اجرای طرح : تربیت دو دانشجوی کارشناسی ارشد و ارایه مقاله در کنفرانسها و مجلات بین ­المللی.

عنوان طرح : ساخت نمونه و مطالعه ي خواص الکتریکی و مغناطیسی ابررساناهای دماي بالا

کارفرما : شرکت برق منطقه­ای اصفهان ، پروژه شماره 27
حاصل اجرای طرح : تربیت یک دانشجوی دکتری و دو دانشجوی کارشناسی ارشد. ضمناً این طرح برنده
جایزه ي جشنواره ي شیخ بهائی شده است.

عنوان طرح : بررسی ساخت، مطالعه ریز ساختار و جریانهای بحرانی لایه­ های نازک ابررساناهای BSCCO 
 

کارفرما : سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی.
حاصل اجرای طرح : تربیت سه دانشجوی کارشناسی ارشد و ارایه مقاله در کنفرانسهای داخلی و خارجی و مجلات بین ­المللی.

عنوان طرح : ساخت نمونه و بررسی خواص الکتریکی و مغناطیسی سیمهای ابررسانای دماي بالا.
 

کارفرما : شرکت برق منطقه­ ای اصفهان.
حاصل اجرای طرح : تربیت یک دانشجوی دکتری و دو دانشجوی کارشناسی ارشد. ارائه مقاله در کنفرانسهای داخلی و بین ­المللی و مجلات بین ­المللی. ساخت و ارزیابی سیم ابررسانای دمای بالا برای اولین بار در کشور.

5 ـ عنوان طرح : تهیه پودر عناصر تک اتمی و آلیاژهای چند عنصری در ابعاد نانو.
 

کارفرما : ستاد راهبردی فناوریهای نوین استان اصفهان.
حاصل اجرای طرح : تربیت یک دانشجوی دکتری و یک دانشجوی کارشناسی ارشد و ارایه مقاله در کنفرانسها و مجلات داخلی و بین­ المللی

 

 ب : آزمایشگاههای تحقیقاتی ماده چگال محاسباتی

 

1ـ مطالعه ي اثر مرز مشترک آلیاژ هویسلرCo2 Mn Si با زیر لایه ي سیلیکون 

کارفرما : کمیته نانو فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری

حاصل اجرای طرح فارغ ­التحصیلی دو دانشجوی دکترا و چندین دانشجوی کارشناسی ارشد و نیز چاپ چندین مقاله بین­ المللی است.

 

  بررسی لایه نازک Co2 Fe A1 بر روی پایهGa As

 کارفرما : ستاد راهبردی فناوری­های نوین استان اصفهان 

حاصل اجرای این طرح فارغ­ التحصیلی یک دانشجوی دکترا و چندین دانشجوی کارشناسی ارشد و نیز چاپ چندین مقاله بین­ المللی است