همکاری با ICTPهمکاری­های دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان با مرکز بین ­المللی فیزیک نظری عبدالسلام در ایتالیا (ICTP)

1ـ انعقاد قرار داد Federation Arrangement
بر طبق این قرار داد هر سال تعدادی از اعضاء هیات علمی جوان دانشکده (زیر 40 سال) جهت شرکت در همایش­های علمی ICTP و انجام پروژه­های مشترک ، به ICTP سفر می­کنند. هزینه ي اقامت افراد بر عهده ي ICTP  است.

2ـ انعقاد قرار داد Agreement of Enhanced Cooperation in Science and Technology   
این قرار داد در سال 2000 میلادی بین دانشگاه صنعتی اصفهان و ICTP منعقد شد و بر طبق آن هر سال 5 دانشجوی مقطع دکتری در رشته­ های فیزیک و ریاضی و هر یک برای مدت 2 ماه به ICTP  سفر نموده و در فعالیت­های علمی آنجا مشارکت می­نمایند.
هزینه اقامت این افراد بر عهده ICTP 
است.

3ـ انعقاد قرار داد ICTP Affiliateal Centre 
از سال 2003 میلادی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی بعنوان مرکز وابسته به ICTP در سطح کشورهای منطقه پذیرفته شد. بر طبق این قرار داد که در بین کشورهای همجوار نصیب دانشگاه صنعتی اصفهان گردیده است هر سال تعدادی از پژوهشگران فیزیک کشورهای منطقه برای انجام تحقیقات مشترک و هر یک بمدت 3ـ1 ماه به دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان سفر می­کنند.
در 5 سال گذشته حدود 30 نفر (عضو هیات علمی و یا دانشجوی مقطع دکتری) از کشورهای الجزایر ـ لبنان ـ پاکستان ـ روسیه ـ ترکیه ـ هند ـ عراق و ازبکستان در این چارچوب به دانشگاه صنعتی اصفهان آمده ­اند.
اضافه بر آن در همین مدت حدود 10 نفر (عضو هیات علمی و یا دانشجوی مقطع دکتری) از دیگر دانشگاههای کشور به دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان آمده ­اند و با اقامت­های حدود یکماه به انجام پژوهش­های مشترک پرداخته­ اند و چاپ حدود 20 مقاله در مجلات معتبر بین ­المللی حاصل این فعالیت است
.

ـ برگزاری دو کارگاه بین ­المللی و چندین همایش ملی با همکاری  ICTP در دانشگاه صنعتی اصفهان طی چند سال گذشته