همایش بزرگ روز فیزیکبه نام خدا

دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان، همایش بزرگ روز فیزیک را در تاریخ 97/09/29 برگزار کرد. در این همایش 262 دانش آموز از سراسر استان اصفهان (اصفهان، خمینی شهر، نجف آباد، دهاقان، بویین میاندشت، تیران و باغ بهادران) مهمان دانشگاه صنعتی اصفهان بودند. دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان با کادر دانشجویی مستعد متشکل از 90 نفر دانشجو و اعضای کارگروه اجرایی همایش، برنامه های متنوعی شامل سخنرانی های علمی و آزمایش های جذاب  برای دانش آموزان و مربیان آنان ارائه کردند. کلیه برنامه ها به صورت موازی برای دانش آموزان دختر و پسر اجرا شد. سخنرانی ها تحت عناوین فیزیک ذرات بنیادی، نانوتکنولوژی، توپولوژی مواد و نوبل 2018  به ترتیب توسط آقایان دکتر شیرزاد، دکتر عبدالحسینی، دکتر فضیله و دکتر سالاری ارائه شدند. آزمایش ها نیز در زمینه های ترمودینامیک، موج، مکانیک، الکترومغناطیس، دست سازهای فیزیکی، اپتیک، فیزیک جدید و نجوم اجرا شد. خوشبختانه با همکاری دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشکده فیزیک همایش بزرگ روز فیزیک با کیفیت مطلوب برگزار شد و به بخش بزرگی از  اهداف اصلی برگزاری همایش روز فیزیک، یعنی، ارتقای بینش علمی دانش آموزان استان اصفهان، آشنا نمودن آنان با فضای دانشگاه صنعتی اصفهان و امکانات آن، ارتقای روحیه تعاون و خودباوری در بین دانشجویان دانشکده و ایجاد فضایی با نشاط برای به ظهور رساندن پتانسیل علمی و اجرایی آنان و ارتقای روابط صمیمانه میان دانشجویان و استادان دانشکده، دست یافتیم.