دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 98 درس سمینار گرایش خود را ثبت‌نام نمایند.
دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 96 که تاکنون از پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود دفاع نکرده‌اند و همچنین دانشجویان ورودی 97 درس پایان‌نامه کارشناسی ارشد با کد 01-666-10-90 را ثبت نمایند.
دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش ماده چگال گروه تجربی ورودی 98 و دانشجویان دکتری ورودی 98 گرایش ماده چگال تجربی، کارگاه ایمنی و بهداشت تخصصی را ثبت نمایند. دانشجوی تحصیلات تکمیلی که زمینه کار آن ماده چگال تجربی می‌باشد و تاکنون کارگاه تخصصی را نگذرانده است حتما در این ترم ثبت نماید.
دانشجویان دکتری که ارزیابی جامع آموزشی، جامع پژوهشی 1 و یا 2 را گذرانده‌اند و درسی هم برای گذراندن ندارند حتما رساله دکتری را ثبت‌نام نمایند.
دانشجویان دکتری که امتحان جامع آموزشی را با موفقیت پشت سر گذاشته‌اند در این ترم ارزیابی جامع پژوهشی اول را ثبت نمایند. در صورت وجود سنوات مجاز تحصیلی و عدم تمایل به اخذ جامع پژوهشی اول، می‌توانند فقط رساله دکتری را ثبت کنند.
ثبت نام برای همه دانشجویان تحصیلات تکمیلی الزامی است و در صورت عدم ثبت‌نام پس از درخواست کتبی دانشجو، در سامانه گلستان مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات منظور خواهد شد. در صورت عدم درخواست کتبی دانشجو حکم انصراف از تحصیل برای دانشجو صادر خواهد شد.