دانشجویان دوره دکتری که علاقمند هستند به عنوان دستیار آموزشی (TA) همکاری کنند، لطفا برای ثبت نام تا روز ‌شنبه مورخ 98/11/19 به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده مراجعه نمایند.