دانشجویان دکتری که برای دستیار آموزشی (TA) ثبت نام کرده بودند، روز دوشنبه 21/11/98 ساعت 12 ظهر جهت هماهنگی و برنامه‌‏ریزی با خانم دکتر سجادیان (سرپرست دستیاران آموزشی دانشکده فیزیک) به اتاق شورای دانشکده (طبقه پنجم) مراجعه نمایند. حضور همه ثبت‌نام کنندگان در جلسه الزامی است. عدم حضور در جلسه به منزله انصراف می‌باشد.