زمان امتحان ارزیابی جامع آموزشی کتبی 99/01/23، ساعت 8:30 صبح
امتحان کتبی برای دروس با نمره زیر 18 برگزار می‌شود. همچنین دانشجویانی که نمره درس آنها بالای 18 می‌باشد و تمایل به شرکت در آزمون کتبی دارند تا تاریخ 99/01/17 به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده اعلام نمایند. زمان امتحان ارزیابی جامع آموزشی شفاهی متعاقبا اعلام خواهد شد. آزمون شفاهی حداکثر تا یک هفته بعد از آزمون کتبی برگزار می‌شود.