سلام

همان‌طور که مستحضرید دانشجویان تحصیلات تکمیلی که قصد دفاع دارند دفاع آنها به صورت آنلاین برگزار می‌شود. خواهشمند است قبل از جلسه دفاع حتما شیوه اتصال و برگزاری جلسه را امتحان کنید. می‌توانید از مشاوره و کمک آقای امامی، کارشناس محترم شبکه دانشکده به شماره 33913725 استفاده کنید. باز هم تاکید می‌کنم وصل شدن به شبکه را به همان روز دفاع موکول نکنید و با استادان جلسه حداقل یک هفته قبل از برگزاری دفاع هماهنگ کنید.

سپاسگزارم

نگین زمانی

کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده فیزیک