عنوان: شبیه سازی درمان سرطان پستان با استفاده از BNCT با کد MCNP
ارائه دهنده: فاطمه قاسمی
استاد راهنما: دکتر محمدحسن علامت ساز
استاد مشاور: دکتر احمد شیرانی
مکان: شنبه 99/06/29 ساعت 10
زمان: skype