عنوان: بررسی و شبیه سازی آشکارسازهای مورد استفاده در سیستم تصویربرداریPET  با کد GATE
ارائه دهنده: زهرا فتحی حسین آبادی
استاد راهنما: دکتر مریم حسنوند، دکتر مجتبی مکاری
استاد مشاور: دکتر سیدظفرالله کلانتری
مکان: http://meet.iut.ac.ir/b/mar-olm-fgx-t1t
زمان: چهارشنبه - 99/10/24 – ساعت 16:30