چشمه‌ی نور ایران با همکاری دانشکده انرژی دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌کند:

کارگاه مجازی آشنایی با شتابگر سنکروترون

 

محورهای کارگاه:

-معرفی انواع شتابگر های ذرات

-مروری بر فیزیک شتابگر ذرات

-معرفی شتابگر سنکروترون

-تابش سنکروترون

-کاربرد تابش سنکروترون در علوم پایه، پزشکی و صنعت

 

تاریخ برگزاری کارگاه: ۱۵ و ۱۶ بهمن ماه

مهلت ثبت نام: ۱۰ بهمن ماه

هزینه شرکت در کارگاه: ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال

 

برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به کانال تلگرام چشمه نور ایران به آدرس و    t.me/Iranianlightsourcefacility    و سایت ثبت نام دانشگاه صنعتی شریف به آدرس    pedu.sharif.edu    مراجعه کنید.