عنوان: مطالعه وطراحی حفاظ سیکلوترون11 مگاالکترون ولتی به کمک کدMCNP
ارائه دهنده: سیده زینب تقوی
استاد راهنما: دکتر محمدحسن علامتساز
استاد مشاور:  
مکان: https://meet.iut.ac.ir/b/sey-jsd-mva-grt
زمان: 99/10/30 - ساعت 17:00