عنوان: بررسی روش بهینه تولید رادیوایزوتوپ TC99 برپایه تولید ایزوتوپ Mo99
ارائه دهنده: پریسا مهدیخانلو
استاد راهنما: دکتر سید ظفرالله کلانتری
استاد مشاور: دکتر آذر تفریحی
مکان: https://meet.iut.ac.ir/b/sey-8mq-3ko-xzp
زمان: سه‌شنبه، 99/10/30 - ساعت 16