با توجه به درخواست دانشجویان دکتری زمان ارزیابی جامع آموزشی دکتری فیزیک به تاریخ زیر تغییر یافت:

  • زمان امتحان ارزیابی جامع آموزشی کتبی 1400/2/6

امتحان کتبی برای دروس با نمره زیر 18 برگزار می‌شود. همچنین دانشجویانی که نمره درس آنها بالای 18 می‌باشد و تمایل به شرکت در آزمون کتبی دارند تا تاریخ 1400/2/1 به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده اعلام نمایند.
آخرین مهلت تحویل فرم درخواست تشکیل جلسه آزمون جامع آموزشی نیز تا روز چهارشنبه به تاریخ 1400/2/1 می‌باشد. فرم درخواست از سایت دانشکده فیزیک، فرم‌های تحصیلات تکمیلی قابل دریافت است.
زمان امتحان ارزیابی جامع آموزشی شفاهی متعاقبا اعلام خواهد شد. آزمون شفاهی حداکثر تا یک هفته بعد از آزمون کتبی برگزار می‌شود.