Updated date
98/10/30 - دفاع کارشناسی ارشد: بررسی برهمکنش های FCNC از طریق تولید کوارک تاپ-بوزون Z-جت در برخورددهنده FCC-ee 1398/10/30
98/11/02 - دفاع کارشناسی ارشد: بررسی شرایط بهینه تولید رادیو ایزوتوپ تکنسوم99 توسط شتابگر خطی الکترون با استفاده از کد MCNPX 1398/10/30
98/10/30 - سمینار دکتری: مطالعه ی اثر مغناطوالکتریک در مواد تکفازی و چندفازی 1398/10/30
آیین نامه تشویق و حمايت از نخبگان شاهد ايثارگر 1398/10/30
98/11/01 - دفاع دکتری: بررسی تجربی و محاسباتی آلیاژهای حافظه‌پذیر فرومغناطیس Ni-Mn-Sn و Ni-Mn-Ga 1398/10/29
98/10/29 - دفاع کارشناسی ارشد - بررسی خواص گازوکرومیک لایه‌های نازک Pd/MoO3 برای حسگری گاز هیدروژن 1398/10/29
98/10/29 - دفاع کارشناسی ارشد - بررسی معادلات فریدمن تعمیم‌یافته بر اساس آنتروپی رنی و گرانش در حضور تاب با رهیافت دستگاه‌های دینامیکی 1398/10/29
98/10/29 - دفاع کارشناسی ارشد - شرایط پایداری ترمودینامیکی جهان در حضور انرژی تاریک و بررسی برخی از مدل‌های بدون انرژی تاریک 1398/10/29
اطلاعیه ثبت نام نيمسال 2 - 98 اداره کل آموزش 1398/10/28
موقعيت هاي دفتر مشاوره و هدايت شغلي مستقر در اداره فناوري و ارتباط با صنعت 1398/10/25
مسابقات نوآوري هاي صنعتي در سطح كشور با مشاركت و همكاري 5 ارگان و وزارتخانه 1398/10/24
دومين گردهمايي ملي منجمان آماتور ايران 1398/10/24
برگزاری مجدد امتحان آنلاين كارگاه ايمني و بهداشت عمومي سال 98 1398/10/24
موقعیت‌های مركز مشاوره و هدايت شغلي تخصصي دانشگاهي 1398/10/21
اولين دوره ليگ برنامه‌نويسي گيتا 1398/10/21
اطلاعیه متقاضیان دوره ICTP سال 2020 1398/10/21
برگزاري امتحان آنلاين كارگاه ايمني و بهداشت عمومي سال 98 1398/10/17
98/10/17 - سمینار كارشناسي ارشد: بهينه سازی پوشش های چند لایه نانومتری برای بهبود جذب و نشر پرتوهای ورودی در فرایند ساخت سلول‌های بازتاب دهنده‌ی خورشيدی 1398/10/16
حمایت بنیاد ملی نخبگان از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی 1398/10/16
اهم ضوابط و مقررات تحصيلي برای سازمان وظیفه عمومی ناجا 1398/10/16

صفحه‌ها