لیست اطلاعیه ها
98/06/13 - فرم درخواست پذیرش اولیه در طرح جوانه (کارشناسی) 1398/06/13
98/06/10 - اطلاعیه پیش ترم شهریور ماه 98 1398/06/10
98/04/15 - نمرات پایان ترم فیزیک 2 1398/04/15
98/04/11 - اطلاعیه دوم تابستان سال تحصیلی 98-97 1398/04/11
98/04/02 - اطلاعيه آموزش 1398/04/02
98/03/21 - تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 1398/03/21
98/03/18 - اطلاعیه پیش ترم تیرماه 98 1398/03/18
98/03/07 - اطلاعیه مهم ترم تابستان 98-97 1398/03/07
98/03/05 - نمرات کوییز فیزیک ۲ 1398/03/05
98/03/05 - اطلاعیه مهم کارورزی 1398/03/05
98/03/01 - اطلاعيه فعاليت‌های آموزشی در روزهای قدر 1398/03/01
98/02/29 - اطلاعیه ارزشیابی دروس در نیمسال 2-97 1398/02/29
98/02/23 - اطلاعیه حذف اضطراری نیمسال دوم 98-97 1398/02/24
98/02/17 - نمرات فیزیک ۲ 1398/02/17
98/02/15 - اطلاعیه ثبت نام مقدماتی نیمسال تحصیلی اول سال 99-98 1398/02/15
98/02/15 - پذیرش بدون آزمون ارشد استعدادهای درخشان 1398/02/15
98/02/08 - جلسه پرسش و پاسخ در مورد مسائل آموزشي 1398/02/08
98/02/08 - اطلاعیه مهم آموزشی تم دانش 1398/02/08
98/02/08 - اطلاعیه مهم در خصوص انتقال و میهمانی 1398/02/08
98/02/04 - اطلاعیه مهم آموزشی 1398/02/04

صفحه‌ها