News fa

درباره دانشکده

دانشكده فيزيك دانشگاه صنعتي اصفهان از سال 1356 فعاليت خود را آغاز كرد. اين دانشكده در حال حاضر در 3 مقطع تحصيلي كارشناسي – كارشناسي ارشد و دكترا دانشجو مي پذيرد.زمينه هاي پژوهشي اين دانشكده در حال حاضر شامل : ماده چگال (محاسباتي ،نظري ، تجربي) ، ذرات بنيادي و هسته اي مي باشد. 

تاریخچه دانشکده 

 

 

خبرنشست