رفتن به محتوای اصلی
x

 

محورهای پیشنهادی کنفرانس به شرح زیر می‌باشد:

 • محاسبات کوانتومی

 • شبیه‌سازی  مواد کوانتومی 

 • یادگیری ماشین و علوم داده 

 • هوش مصنوعی در فیزیک 

 • سامانه‌های همبسته قوی 

 • سامانه‌های پیچیده 

 • مدل‌سازی نانومقیاس 

 • فوتونیک و پلاسمونیک 

 • فیزیک ذرات، هسته‌ای  و پلاسما 

 • اخترفیزیک محاسباتی 

 • فیزیک زیستی محاسباتی 

 • انرژی و محیط زیست 

 

صفحه اصلی کنفرانس

سرپوستر

تحت نظارت وف ایرانی