رفتن به محتوای اصلی
x

فیزیک هسته‌ای

پژوهش های فیزیک هسته ای:

  • اتم ها و هسته های کائونی
  • همجوشی هسته ای
  • تابش های هسته ای در ماده

هسته ای

 

آذر تفریحی

فیزیک هسته ای
هیات علمی, استادیار
  • 031-33913746
شماره اتاق : 259
مريم حسنوند

فیزیک هسته ای
هیات علمی, استادیار
  • 031-33913718
شماره اتاق : 207
سید ظفرالله کلانتری

فیزیک هسته ای
رئیس دانشکده, هیات علمی, استاد
  • 031-33913729
شماره اتاق : 257

هسته ای

آزمایشهای فیزیک هسته ای

تحت نظارت وف بومی