رفتن به محتوای اصلی
x

گرانش و کیهان‌شناسی

در گروه گرانش و کیهان‌شناسی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان، ما مشغول مطالعه جنبه‌­های مختلفی از کیهان با کمک نظریه نسبیت عام هستیم. کیهان‌شناسی استاندارد به رفتار کیهان در مقیاس بزرگ می‌پردازد و تحول آن و منشا ساختارها را بررسی می‌کند. برای تشکیل شدن ساختارها، چگالی کیهان اولیه باید ناهمگن باشد. نظریه تورم می‌تواند منشا افت و خیزها در چگالی کیهان اولیه را توضیح دهد. ما بخش‌های مختلف نظریه‌های تورمی را مطالعه می‌کنیم. تلاش ما یافتن نظریه‌هایی است که با داده‌های تابش  زمینه کیهانی سازگار باشند و بتوانند ناهنجاریهایی که در تابش زمینه کیهانی است را توضیح دهند.

گروه ما به مسائل مشترک بین فیزیک ذرات بنیادی و کیهان شناسی مانند نوترینوهای کیهانی و ماده تاریک نیز علاقه‌مند است. به طور خلاصه فعالیت‌های پژوهشی ما در زمینه کیهان اولیه به صورت زیر است:

  • نظریه های تورمی و تورم ناهمسانگرد
  • تشکیل ساختارها
  • تحلیل داده‌های تابش زمینه کیهانی
  • نوترینو های کیهانی و ماده تاریک
  • اثرات میدان مغناطیسی پس زمینه بر تابش زمینه کیهانی

علاوه بر این گروه در زمینه سیاهچاله‌ها نیز پژوهش می‌کند. ما  همچنین به مسائلی مثل ترمودینامیک سیاهچاله‌ها و ارتباط آن با فیزیک آماری علاقه‌مند هستیم.

علاوه بر این ما  به نظریه دوگانی  AdSd+1/CFTd  نیز علاقه‌مندیم. در دوگانی AdSd+1/CFTd نظریه‌ی گرانش کوانتومی در d+1 بعد با نظریه‌ی میدان همدیس در d بعد دوگان است.

در این زمینه گروه ما موضوعات زیر را نیز مطالعه می‌کند:

  • نظریه‌ی میدان همدیسِ دو بعدیِ ناوردا تحت تبدیلات آجری
  • سیاه‌چاله‌ها و سیاه‌حلقه‌های پنج بعدی
  • سیاهچاله‌ی O-BTZ    
مسلم زارعی

گرانش و کیهان شناسی
هیات علمی, دانشیار
  • 031-33913745
شماره اتاق : 258
بهروز میرزا

گرانش و کیهان شناسی, فیزیک ذرات بنیادی, رياضي فيزيك و نظريه ميدان ها, فيزيك نظری
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
  • 031-33913706
شماره اتاق : 217

تحت نظارت وف ایرانی