رفتن به محتوای اصلی
x

صبح سه‌شنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۲

 

W-AM1 *

W-AM2 **

W-AM3

W-AM4

سید سعید سیوف جهرمی

 

(۴ ساعت)

سید محمد صادق موحد

محمدحسین جلالی کنفی

(۳ ساعت)

سيد وحيد حسينی

محدثه عباس نژاد

(۴ ساعت)

حامد بخشیان

 محمد مهدی حاجی‌مقصود

(۴ ساعت)

 

 

 

عصر  سه‌شنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۲

W-PM1 *

W-PM2 **

W-PM3

W-PM4

سید سعید سیوف جهرمی

 

(۴ ساعت)

سید محمد صادق موحد

محمدحسین جلالی کنفی

(۳ ساعت)

حامدموسویان

امین احدی

(۴ ساعت)

حامد بخشیان

حسام محمودصالحی

(۴ ساعت)

 

* و ** توجه: کارگاه‌های (WPM1 , WAM1) و همچنین  (WPM2 , WAM2)  دارای یک عنوان و در ادامه هم هستند؛ بنابراین کسانی که هر کدام از این کارگاه‌ها را انتخاب می‌کنند، به علت همپوشانی، نباید کارگاه‌های دیگری را انتخاب نمایند. و در صورتی که تمایل به انتخاب سایر کارگاه‌ها هستند، الزاماً نمی‌توانند از دو مجموعه یاد شده کارگاهی برگزینند.

 

 

عناوین کارگاه‌ها

عنوان

زیرگرایش

کارگاه

روش های شبکه های تانسوری
برای سیستم‌های بس-ذره ای کوانتومی

فیزیک محاسباتی

W-AM1

W-PM1

استنتاج مبتنی بر شبیه‌سازی:
روشی برای تعیین مقدار و خطای پارامترهای مدل‌های فیزیکی

عمومی و مرتبط به تمام زیرشاخه‌ها

W-AM2

W-PM2

معرفی مفاهیم روش  Nudge Elastic Band

ماده چگال، محاسباتی

W-AM3

مقدمه‌ای بر شبیه‌سازی سیستم‌های فیزیکی با زبان جولیا

ماده چگال، محاسبات کوانتومی، نظریه میدان و ...

W-PM3

تحلیل داده ستونی برای داده پیچیده در فیزیک انرژی بالا

ذرات بنیادی تجربی، کلان‌داده‌ها

W-AM4

کارگاه عملی رایانش کوانتومی

فیزیک محاسباتی

W-PM4

 

 

ثبت نام در کارگاه‌ها

صفحه اصلی کارگاه

 

عنوان پوستر

تحت نظارت وف ایرانی