رفتن به محتوای اصلی
x

فیزیک ماده چگال محاسباتی

 

معرفی گروه فیزیک ماده چگال محاسباتی

به سرای اینترنتی گروه علم مواد محاسباتی دانشکده ی فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان خوش آمدید. هدف اصلی گروه ما، مطالعه‌ی مواد و ساختارهای نانو با استفاده از روش‌های مبتنی بر مکانیک کوانتومی شامل نظریه‌ی تابعی چگالی، نظریه‌ی تابعی چگالی وابسته به زمان و تکنیک‌های شبه‌پتانسیلی و همه‌پتانسیلی است. فعالیت‌‌های پژوهشی  گروه علم مواد محاسباتی شامل بررسی مواد مغناطیسی جدید، مواد ترموالکتریک، نانو‌خوشه‌های اتمی و پلیمرها است.

ما در زمینه‌های تحقیقاتی زیر فعال هستیم:

 • Novel magnetic systems
 • Magnetic thin films and nanostructures
 • p orbital magnetism
 • Half-metallic alloys
 • Diluted wide-gap magnet
 • Nanostructures
 • Molecule adsorption on surfaces and nanoclusters
 • Semiconductor nanoclusters
 • Nanowires
 • Functional materials
 • Thermoelectric materials
 • Solar energy materials
 • Optical materials

برای مشاهده‌ی جزئیات بیشتر به وبگاه  گروه شبیه‌سازی کوانتومی مواد مراجعه کنید.

مجتبی اعلایی

فیزیک ماده چگال محاسباتی
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33913704
شماره اتاق : 218
هادی اکبرزاده

فیزیک ماده چگال محاسباتی
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
 • 031-33913711
شماره اتاق : 222
اسماعیل عبدالحسینی سارسری

فیزیک ماده چگال محاسباتی
سرپرست تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33913753
شماره اتاق : 205
سید جواد هاشمی فر

فیزیک ماده چگال محاسباتی
رئیس دانشکده, هیات علمی, استاد
 • 031-33913732
شماره اتاق : 220

تحت نظارت وف ایرانی