رفتن به محتوای اصلی
x
  • علاقه‌مندان به ارائه مقاله در یکی از زمینه‌های مورد بحث مقاله‌های خود را حداکثر در چهار صفحه A4 مطابق با فایل نمونه مقاله در دو نسخه MS. Word و PDF آماده کرده و در هنگام تکمیل پرسشنامه الکترونیکی ثبت‌نام هر دو نسخه را ارسال کنند.a
  • مقالات بایستی صرفاً توسط ارائه دهنده مقاله و از طریق پرسشنامه الکترونیکی سامانه کنفرانس فرستاده شوند و به مقاله‌هایی که به روش‌های دیگر مانند پست و ایمیل فرستاده شوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • مقاله‌هايی‌ كه‌ مطابق فایل نمونه مقاله نباشند (مثلاً بيش‌ از ۴ صفحه‌ باشد، ...) بررسی نخواهد شد.
  • پذيرش‌ يا عدم پذيرش‌ مقاله‌ به‌ اطلاع‌ نويسنده‌ می‌رسد.
  • تصحیح‌های ویرایشی (در مقاله‌های پذیرفته شده) به اطلاع ارائه‌دهنده مقاله می‌رسد، و ارائه‌دهنده باید در مهلت تعیین شده آنها را اعمال و به کمیته علمی بفرستد.

 

صفحه اصلی کنفرانس

کنفرانس فیزیک محاسباتی ۱۴۰۲

تحت نظارت وف ایرانی