رفتن به محتوای اصلی
x

فیزیک ذرات بنیادی

 

در گروه ذرات بنيادي، ما مشغول مطالعه جنبه‌های مختلفی از فیزیک ذرات بنیادی با محوریت مدل استاندارد ذرات بنیادی هستیم. مدل استاندارد ذرات بنیادی در توجیه بسیاری از پدیده‌های فیزیک ذرات بنیادی موفق بوده است. 

 

• قوانین جمع QCD

در نظریه کرومودینامیک وجود محدودیت‌هایی از جمله ثابت جفت شدگی بزرگ برهم کنش، باعث ناکارآمدی روش معمول اختلالی می شود. قوانین جمع  یا قوانین( شیفمن- واینشتاین- زاخاروف) رهیافتی برای روبرو شدن با این مشکل است. ایده اصلی استفاده از عملگرهای پیمانه ناوردا و بسط حاصل ضرب این عملگرها است. قوانین جمع حاصل از این روش به ما امکان محاسبه مشاهده پذیرهای هادرونی در حالت پایه را خواهند داد.

• مدل‌های جفت هیگزی

یکی از تعمیم‌های معمول در مدل استاندارد، مدلی‌هایی است که در آن‌ها دو میدان هیگز وجود دارد. برای حفظ روابط بقای طعم در اینگونه مدل‌ها دو رهیافت اصلی وجود دارد. در رهیافت اول فرمیون‌ها فقط به یکی از میدان‌های هیگز جفت می شوند و در رهیافت دوم در هر نسل کوارک بالا به میدان هیگز اول و کوارک پایین به میدان هیگز دوم جفت می شوند.

• نسل چهارم ذرات بنیادی

مطابق با مدل استاندارد ذرات بنیادی سه نسل از ذرات بنیادی( کوارک‌ها و لپتون‌ها) وجود دارد. وجود نسل چهارم ذرات بنیادی غیر محتمل نیست. داده‌های بر هم کنش ضعیف وجود نسل چهارم ذرات بنیادی را تایید می کند به شرظ آنکه در نسل چهارم تفاوت جرم در کوارک پایین و بالا زیاد نباشد.

 

ذرات

 

حامد بخشیان سهی

فیزیک ذرات بنیادی
معاون آموزشی, هیات علمی, استادیار
  • 031-33913707
شماره اتاق : 236
عبیده جعفری

فیزیک ذرات بنیادی
هیات علمی, استادیار
  • 031-33913709
شماره اتاق : 206
سروش شاکری

دانشکده فیزیک, اخترفيزيك و نجوم, فیزیک ذرات بنیادی
هیات علمی, استادیار
  • 031-33913705
شماره اتاق : 216
احمد شيرزاد

فیزیک ذرات بنیادی, رياضي فيزيك و نظريه ميدان ها
هیات علمی, دانشیار
  • 031-33913712
شماره اتاق : 212
بهروز میرزا

گرانش و کیهان شناسی, فیزیک ذرات بنیادی, رياضي فيزيك و نظريه ميدان ها, فيزيك نظری
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
  • 031-33913706
شماره اتاق : 217

تحت نظارت وف ایرانی