رفتن به محتوای اصلی
x

حامد بخشیان، محمد مهدی حاجی‌مقصود (صنعتی اصفهان)

(سه شنبه ۱۰ بهمن، صبح)

کد کارگاه: W-AM4 

 

 

اهداف کارگاه:

در سال های اخیر با گسترش علوم داده و نیاز به راه ها سریع تر برای تحلیل داده روش های جدیدی در حال توسعه است که دیدگاه متفاوتی را برای حل مسائل علوم داده مطرح می‌کنند. یکی از این روش ها تحلیل داده ستونی می‌باشد که در CERN برای حل مسائل فیزیک انرژی بالای تجربی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این روش در دیگر شاخه‌های فیزیک نیز قابل استفاده است. هدف از این کارگاه آشنای با روش تحلیل داده ستونی و پیکچ های مورد استفاده در این روش و همچین استفاده از آن ها برای حل یک مسائل واقعی می‌باشد.

 

 

محورهاي اصلي و تخصصی کارگاه:

آموزش پکیچ های awkward array, ROOT, uproot و caffea

 

 

تجهیزات لازم برای برگزاری:

شرکت کنندگان در این کارگاه نیاز است لپ تاپ شخصی همراه خود داشته باشند.

  

 

بازگشت به صفحه جزئیات کارگاه‌ها

صفحه اصلی کارگاه

سرپوستر

تحت نظارت وف ایرانی