رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری دومین مدرسه ی تابستانی «افق های نو در فیزیک»

انشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان به منظور تقویت و گسترش رشته فیزیک، رویداد "مدرسه تابستانه افق‌های نو در فیزیک" را برای دومین سال متوالی برگزار می‌کند ( نخستین مدرسه). در این مدرسه دانشجویان سالها‌ی میانی کارشناسی فیزیک با زمینه‌های جدید پژوهشی در زیرشاخه‌های مختلف فیزیک آشنا خواهند شد. دانشجویان پذیرفته شده در این دوره پس از آشنائی مقدماتی با شاخه‌های مختلف فیزیک، فرصت یادگیری روش‌های تحقیقاتی در زمینه‌های مختلف را خواهند داشت. شرکت در این مدرسه اولین تجربه‌ی مشارکت در یک پژوهش علمی واقعی را به ارمغان خواهد داشت.

 

برای دریافت جزئیات بیشتر در مورد این مدرسه، به وبگاه این مدرسه مراجعه کنید.

تحت نظارت وف ایرانی