رفتن به محتوای اصلی
x

کاوش‌های مستقیم و غیرمستقیم ماده‌ی تاریک

چکیده: 

با وجود تلاش‌های بسیار زیاد انجام‌شده در سه دهه‌ی گذشته، ماهیت حقیقی ماده‌‌ی تاریک که ۸۵ درصد از محتوای ماده‌ی عالم را می‌سازد، همچون یک راز باقی مانده‌است.‌ تحقیقات برای آشکارسازی ذرات ماده‌ی تاریک اخیراً منجر به طراحی آزمایش‌های امیدبخشی شده است؛ از آزمایش‌های بسیار دقیق بر روی سطح زمین گرفته تا بهره‌گیری از کاوش‌گرهای اخترفیزیکی و مشاهدات امواج گرانشی.

آزمایش‌های پس‌زنی به دنبال اندازه‌گیری شواهد مستقیمی از برهم‌کنش بین ذرات ماده‌ی تاریک و اتم‌ها و هسته‌ها می‌باشند. جستجو‌های غیرمستقیمی نیز برای آشکارسازی شواهدی از نابودی ماده‌‌ی تاریک در مرکز کهکشان‌ها در جریان است. از سوی دیگر اجرام اخترفیزیکی فشرده نظیر ستاره‌های نوترونی، می‌توانند مقدار زیادی ماده‌ی تاریک را در درون خود به دام اندازند و این موضوع آن‌ها را تبدیل به یک آزمایشگاه اخترفیزیکی برای کاوش غیر مستقیم ماده تاریک می‌کند.

در این سخنرانی، ما  به مرور نتایج  اخیری که در جستجوی ماده‌ی تاریک بدست آورده ایم خواهیم پرداخت که شامل تلاش‌های انجام‌شده در آزمایش‌های زمینی و همچنین با استفاده از آزمایشگاه‌های طبیعیِ اخترفیزیکی است.

 

تحت نظارت وف ایرانی