رفتن به محتوای اصلی
x

انتصاب رئیس جدید دانشکده فیزیک

به پیشنهاد اعضای محترم هیئت علمی دانشکده فیزیک و حکم رئیس دانشگاه جناب آقای دکتر ابطحی، آقای دکتر سیدظفراله کلانتری استاد دانشکده فیزیک به عنوان رئیس دانشکده فیزیک منصوب شد.

تحت نظارت وف ایرانی