رفتن به محتوای اصلی
x

کنفرانس فیزیک ایران

محتوای راهنمای شرکت‏ کنندگان کنفرانس فیزیک ایران 1400

شرکت‏ کنندگان محترم کنفرانس فیزیک ایران 1400، لطفاً دقت فرمایید که کنفرانس در بستر ادوبی کانکت برگزار می‏‏شود. در صورت بروز اختلال در سامانه ادوبی کانکت، کنفرانس در بستر اسکای روم برگزار خواهد شد. آدرس‏های اتاق‏های مجازی در بسترهای ادوبی کانکت و اسکای روم و محتوای راهنمای شرکت در نشست‏ها، در پوشه کنفرانس فیزیک ایران 1400 به آدرس زیر:
https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/gtmFpZxsHwCAMMs
موجود است. 
لطفاً برای تهیه محتواهای ویدئویی نشست‏های شفاهی و پوسترها، به محتوای راهنمای مربوطه در تارنمای کنفرانس به آدرس زیر: 
https://www.psi.ir/f/physics1400
مراجعه نمایید. 

تحت نظارت وف ایرانی