رفتن به محتوای اصلی
x

چاپ مقاله دکتر سالاری در مجله Progress in Retinal and Eye Research

مقاله اخیر دکتر سالاری و همکاران ایشان در مجله Research Eye and Retinal in Progress یا به اختصار مجله PRER بهترین مجله معتبر بین المللی در زمینه "چشم" که دارای ضریب تاثیر 11.7 و از مجالت تحت نظر دانشگاه آکسفورد در کشور انگلستان که توسط انتشارات Elsevier منتشر می شود به چاپ رسیده است. موضوع مقاله ایشان بر روی مکانیزم گسیل نورضعیف درون چشم و پدیده های مرتبط با آن است. این رهیافت می تواند برخی از سوالات باز در زمینه مکانیسم‌های درک نور در چشم مانند نوفه تاریک، فسفین و نگاتیو پس از تصویر را توضیح دهد. گسیل فوتونهای ضعیف درون چشم، ناشی از پروکسیداسیون چربی در غشای سلول‌هاست که به طور عمده در ناحیه مریی طیف الکترومغناطیسی منتشر میشود و می تواند توسط سلولهای گیرنده نور در شبکیه چشم جذب شوند و درک نور با چشمان بسته را ایجاد کنند. 

تحت نظارت وف ایرانی