رفتن به محتوای اصلی
x

کسب عنوان نخست تولید مقالات حوزه فیزیک

براساس گزارش های نمایه 2017 نیچر، دانشگاه صنعتی اصفهان ضمن کسب عنوان نخست تولید مقالات حوزه فیزیک، به لحاظ تعداد مقاله، پس از پژوهشگاه دانش های بنیادی (IPM) و دانشگاه تهران، جایگاه سوم برترین های ایران را به خود اختصاص داده است.

اطلاعات بيشتر در سايت زير:

https://news.iut.ac.ir/news/29673

تحت نظارت وف ایرانی