رفتن به محتوای اصلی
x

افتتاح مرکز تحقیقات بین المللی اختر فیزیک نسبیتی

روز شنبه 20 آذر ماه مرکز تحقیقات بین المللی اختر فیزیک نسبیتی با حضور پروفسور روفنی رییس مرکز تحقیقاتی ایکرانت ایتالیا و دکتر مدرس هاشمی رییس دانشگاه صنعتی اصفهان، در دانشکده فیزیک افتتاح شد. این مرکز قرار است در آینده ای نزدیک به صورت شعبه ای از مرکز ایكرانت عمل کند.  دانشکده فیزیک در سال های گذشته همکاری های خوبی را با ایکرانت داشته است. با افتتاح شعبه اصفهان این همکاری ها وارد فاز جدی تری خواهد شد. رییس دانشگاه صنعتی اصفهان در پی افتتاح این مرکز ابراز امیدواری نمود که در آینده شاهد رشد علمی بیشتر دانشکده فیزیک باشیم.

41

42

43

44

تحت نظارت وف ایرانی