رفتن به محتوای اصلی
x

مهلت ارسال صورتجلسات فراغت از تحصيل

دانشجويان تحصيلات تكميلي كه تا تاريخ 27 / 12 / 99 از رساله يا پايان نامه خود دفاع نموده‌اند و تاكنون صورتجلسه دانش‌آموختگی برای مركز تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارسال نشده است، حداكثر تا تاريخ 5 / 3 / 1400 فرصت دارند که امور مربوط به دانش‌آموختگی را انجام و صورتجلسه از طريق پيش خوان خدمت برای مرکز ارسال شود.

تحت نظارت وف ایرانی