رفتن به محتوای اصلی
x

موقعیت شغلی پسادکترا

دارای مدرک دکترا در رشته فیزیک گرایش مواد مغناطیسی و نانو   
با گواهی پایان دوره و حقوق مناسب
امکان استفاده از امکانات دانشگاه

متقاضیان با درجه دکتری در رشته فیزیک زمینه مواد مغناطیسی، نانو ساختارها و یا دکتری مهندسی مواد در زمینه نانو مواد (تجربی)  رزومه  خود را به ایمیل اینجانب ارسال نمایند.
kameli['at']iut.ac.ir

آخرین مهلت ارسال رزومه :10 خرداد 1400
زمان شروع کار: اول تیرماه 1400
محل: دانشکده فیزیک ، دانشگاه صنعتی اصفهان

 

تحت نظارت وف ایرانی