رفتن به محتوای اصلی
x

تقدیر از سرپرست فرهنگی دانشجویی دانشکده فیزیک

در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ در جلسه ای با حضور معاون محترم فرهنگی دانشگاه جناب آقای دکتر نحوی، مدیران محترم حوزه معاونت فرهنگی و اعضای هیئت رئیسه دانشکده فیزیک از تلاش های ارزشمند و اقدامات موثر سرپرست فرهنگی و دانشجویی دانشکده فیزیک سرکار خانم دکتر تفریحی به عنوان یکی از سرپرستان نمونه فرهنگی دانشجویی دانشگاه تقدیر شد.

تحت نظارت وف ایرانی