رفتن به محتوای اصلی
x

انتخاب آقای دکتر عبدی به‌عنوان یکی از سرآمدان علمی کشور

آقای دکتر مهدی عبدی عضو هیئت علمی دانشکده‌ی فیزیک به‌عنوان یکی از سرآمدان علمی ایران در سال ۱۴۰۰ انتخاب شدند. 

دانشکده‌ی فیزیک این موفقیت را به آقای دکتر عبدی تبریک می‌گوید. امیدواریم در آینده شاهد موفقیت‌ها و دستاوردهای بیشتری از ایشان باشیم.

تحت نظارت وف ایرانی