رفتن به محتوای اصلی
x

در خصوص دوره فرصت تحقيقاتي خارج از كشور دكترا در سال 1400

با سلام

    احتراما پيرو نامه شماره 18991 / 4 مورخ 19 / 3 / 1400 معاون محترم وزير و رئيس سازمان امور دانشجويان در رابطه با اعلام ظرفيت فرصت تحقيقاتي دانشجويان دكتراي دانشگاه در سال 1400، خواهشمند است ضمن اطلاع رساني دقيق، از بين دانشجويان دكتراي ورودي 97 و متقاضي دوره فرصت تحقيقاتي خارج از كشور كه نمره زبان معتبر و مورد تاييد دانشگاه و وزارت عتف داشته و ارزيابي جامع پژوهشي1 را با موفقيت گذرانده اند، حداكثر سه نفر را كه براي تكميل رساله نياز ضروري به فرصت مطالعاتي خارج از كشور دارند بر حسب اولويت به اين مديريت معرفي نماييد.

 لذا در اطلاع رساني، بررسي و اولويت بندي درخواستها توجه به نكات زير ضروري است:

1- مهلت ارسال اسامي و پرونده‌ها به مديريت تحصيلات تكميلي تا 20 تير ماه 1400 مي‌باشد.
2- ارائه دعوتنامه، نمره زبان و كاربرگ تكميل شده ( فرم پيوست ) ضروري است و پرونده فاقد اين مدارك بررسي نخواهد شد.
3- ارسال اسامي به تحصيلات تكميلي هيچ حقي را براي دانشجو ايجاد نكرده و اين مديريت بر اساس شاخصها و شرايط متقاضيان، 5 نفر را از ميان تمامي معرفي شدگان انتخاب خواهد كرد.

با احترام

مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه

تحت نظارت وف ایرانی