رفتن به محتوای اصلی
x

سمینار دکتری: بررسی ابتدا به ساکن تشکیل تک لایه‌ی فلوئوروگرافین

عنوان: بررسی ابتدا به ساکن تشکیل تک لایه‌ی فلوئوروگرافین

ارائه دهنده:طاهره ملکوتی‌خواه

استاد راهنما: دکتر سید جواد هاشمی‌فر

لینک سخنرانی:

 https://meet.iut.ac.ir/b/ism-2pk-2m2-h5m

زمان: ساعت ۱۰ صبح، سه شنبه،  ۸ تیر 1400

تحت نظارت وف ایرانی