رفتن به محتوای اصلی
x

جناب آقای دکتر عبدالحسینی به عنوان سرپرست جدید فرهنگی دانشجویی دانشکده فیزیک منصوب شد.

دانشکده فیزیک ضمن تقدیر و تشکر از زحمات صادقانه، ارزشمند و موثر سرکار خانم دکتر تفریحی در طول مدت مسئولیت ایشان که به عنوان سرپرست فرهنگی دانشجویی شایسته تقدیر در دانشگاه شناخته شدند، انتصاب آقای دکتر عبدالحسینی در این مسئولیت را به ایشان تبریک گفته و برای ایشان آرزوی موفقیت و سربلندی دارد.

تحت نظارت وف ایرانی