رفتن به محتوای اصلی
x

دفاع از رساله دکتری: بررسي خواص حسگر گازي نانوساختارهاي اكسيد تنگستن ساخته شده به روش لايه نشاني بخار شعله

عنوان: بررسي خواص حسگر گازي نانوساختارهاي اكسيد تنگستن ساخته شده به روش لايه نشاني بخار شعله

ارائه دهنده: مهدی ترابی گودرزی

استاد راهنما: دکتر مهدی رنجبر

استاد مشاور: دکتر هادی سلامتی

زمان: چهارشنبه –00/06/31 – ساعت09:30 صبح

لینک جلسه: https://meet.iut.ac.ir/b/j4y-5cy-1op-fwu
 

تحت نظارت وف ایرانی