رفتن به محتوای اصلی
x

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد: شبیه سازی پروتون تراپی و یون تراپی کربن با استفاده از کد Geant4 و مقایسه آن ها

ارائه دهنده: امیر مالکی فارسانی

استاد راهنما: دکتر سید ظفرالله کلانتری

استاد مشاور: دکتر آذر تفریحی

چهارشنبه – 1400/06/31 - 10:30

جلسه دفاع: https://meet.iut.ac.ir/b/9h4-hnc-c03-ycw

تحت نظارت وف بومی