رفتن به محتوای اصلی
x

دفاع از پایان نامه ارشد: درهم‌تنیدگی در سامانه‌های بس ذره‌ای و نظریات میدان

ارائه دهنده: علیرضا پهلوان

استاد راهنما: دکتر احمد شیرزاد

استاد مشاور: دکتر مهدی عبدی

زمان: روز چهارشنبه-31/6/1400– ساعت 13:30

لینک جلسه دفاع: https://meet.iut.ac.ir/b/7hr-qhn-djk-0ue

تحت نظارت وف ایرانی