رفتن به محتوای اصلی
x

دفاع از پایان نامه ارشد: ساخت و بررسی ویژگی‌های مغناطیسی و حسگری گاز هیدروژن نانوذرات فریت کبالت روی

ارائه دهنده: مهتاب السادات میرعلائی

استاد راهنما: دکتر پرویز کاملی

استاد مشاور: دکتر مهدی رنجبر

زمان: سه شنبه –  30/6/1400 – ساعت 9:00 

مکان: https://meet.iut.ac.ir/b/yvk-zok-u30-xoq
 

تحت نظارت وف ایرانی