رفتن به محتوای اصلی
x

دفاع از پایان نامه ارشد: سیاهچاله‌های یانگ میلز-بورن اینفلد و ویژگی‌های ترمودینامیکی آنها

ارائه دهنده: فاطمه معصومی جهرمی

استاد راهنما:  دکتر بهروز میرزا

استاد مشاور: دکتر صدیقه سجادیان

زمان: چهارشنبه – 31/6/1400 – ساعت 15

مکان: https://meet.iut.ac.ir/b/rxm-gnf-zr5-n1y
 

تحت نظارت وف ایرانی