رفتن به محتوای اصلی
x

دفاع پایان نامه ارشد: هندسه ترمودینامیکی سیاهچاله های لاولاک محض و بررسی معادلات فریدمن در گرانش لاولاک محض و شبه توپولوژی با رهیافت قانون اول

  • ارائه دهنده: محمدرضا ابراهیمی
  • استاد راهنما: دکتر بهروز میرزا
  • استاد مشاور: دکتر احمد شیرزاد
  • زمان: دوشنبه، 19 مهرماه 1400، ساعت 14
  • مکان: https://meet.iut.ac.ir/b/zu2-4uy-yrk-sbl

تحت نظارت وف ایرانی