رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعیه دفاع ارشد: دسته بندی کننده داده در یک شبکه عصبی کوانتومی

ارائه دهنده: سارا امین پور
استاد راهنما: دکتر وحید سالاری
استاد مشاور: دکتر مهدی عبدی
ساعت: 13:30 – 1400/7/28
https://meet.iut.ac.ir/b/n4m-6kz-hp1-1zb

تحت نظارت وف ایرانی