رفتن به محتوای اصلی
x

دفاع ارشد: روش‌های نوین یافتن متریک سیاهچاله‌‌های چرخان

  • ارائه دهنده: امین آقابابایی دستگردی
  • استاد راهنما: دکتر بهروز میرزا
  • استاد مشاور: دکتر احمد شیرزاد
  • زمان: دوشنبه 10 آبان 1400 ساعت 14:00
  • مکان: https://meet.iut.ac.ir/b/6j9-hd5-wtb-nnj

تحت نظارت وف ایرانی