رفتن به محتوای اصلی
x

دفاع ارشد : جستجوی ساختارهای کريستالی سيليکون با گاف مناسب برای سلول های خورشيدی

  • ارائه دهنده: مهتاب شیرازی
  • استاد راهنما: دکتر مجتبی اعلایی
  • استاد مشاور: دکتر اسماعیل عبدالحسینی
  • زمان: دوشنبه – 10/8/1400 – ساعت 15:00
  • مکان: https://meet.iut.ac.ir/b/p7z-omh-q7f-buz

تحت نظارت وف ایرانی